Helianthus

(3)

Helianthus annuus k řezu je skupina různě vysokých slunečnic (od 100 do 200 cm) často srozvětveným stonkem a s výraznými květy obsahujícími pyl.