Domů / Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace

Při práci s osobními daty postupujeme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. K tomu, abychom vaši objednávku doručili přímo vám, případně s vámi mohli komunikovat, potřebujeme znát některé údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail). Pokud jste firma a požadujete na zakoupené zboží fakturu, pak bychom měli znát ještě doplňující údaje (název firmy, IČ, DIČ, číslo účtu). Tím, že nám prostřednictvím e-shopu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, používáním a přenosem těchto osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zákazník má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Tyto údaje ukládáme do databáze, takže při dalším nákupu již nemusíte vyplňovat celý registrační formulář znovu – stačí, když zadáte vaše přístupové jméno a heslo. Tato data považujeme za přísně důvěrná a neposkytujeme je žádné třetí straně. Výjimkou jsou pouze dopravci (Česká pošta a PPL), kteří s každou zásilkou dostávají z důvodu doručení zásilky vaši adresu (ev. kontaktní telefon a mailovou adresu). Vaše data budou na vaši žádost kdykoliv opravena nebo vyřazena z databáze.

Při práci s vašimi osobními údaji bedlivě dbáme na to, aby nedošlo k jejich úniku nebo zneužití.

 

Informace v souladu s čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031

Vážení zákazníci,

v souladu s čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin Vás informujeme o:

- zákazech dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU a do určitých chráněných zón vymezených na území EU (příloha VI prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072; příloha IX prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072);

- zvláštních a rovnocenných požadavcích, které musí při dovozu na území EU nebo při přemísťování na tomto území a při dovozu do určitých chráněných zón vymezených na území EU a při přemísťování v těchto zónách, splňovat určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty (příloha VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072; příloha VIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072);

- vysoce rizikových rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech (prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019);

- výjimkách z požadavku na rostlinolékařské osvědčení pro malá množství určitých rostlin, s výjimkou rostlin určených k pěstování, a rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí, které jsou dováženy do EU jako součást osobního zavazadla cestujících a nejsou určeny k profesním nebo obchodním účelům (čl. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122).

Černý Seed s.r.o.