Katalog ke stažení

Právě uvádíme na trh
Catharanthus
Petunia hybrida multiflora
Dot Star F1 series
Canna x generalis
Cannova F1 series
Calibrachoa Hybrida
Begonia semperflorens
Fiona F1 series
Begonia boliviensis Tricolour
Calibrachoa hybrida
Kabloom F1 series
Begonia boliviensis Tricolour
Impatiens walleriana
Beacon F1 series

Bezpečnostní informace

Při práci s osobními daty postupujeme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. K tomu, abychom vaši objednávku doručili přímo vám, případně s vámi mohli komunikovat, potřebujeme znát některé údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail). Pokud jste firma a požadujete na zakoupené zboží fakturu, pak bychom měli znát ještě doplňující údaje (název firmy, IČ, DIČ, číslo účtu). Tím, že nám prostřednictvím e-shopu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, používáním a přenosem těchto osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zákazník má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Tyto údaje ukládáme do databáze, takže při dalším nákupu již nemusíte vyplňovat celý registrační formulář znovu – stačí, když zadáte vaše přístupové jméno a heslo. Tato data považujeme za přísně důvěrná a neposkytujeme je žádné třetí straně. Výjimkou jsou pouze dopravci (Česká pošta a PPL), kteří s každou zásilkou dostávají z důvodu doručení zásilky vaši adresu (ev. kontaktní telefon a mailovou adresu). Vaše data budou na vaši žádost kdykoliv opravena nebo vyřazena z databáze.

Při práci s vašimi osobními údaji bedlivě dbáme na to, aby nedošlo k jejich úniku nebo zneužití.

 

INFORMACE V SOULADU S ČL. 45 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2031

Vážení zákazníci,

v souladu s čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin Vás informujeme o:

- zákazech dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU a do určitých chráněných zón vymezených na území EU (příloha VI prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072; příloha IX prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072);

- zvláštních a rovnocenných požadavcích, které musí při dovozu na území EU nebo při přemísťování na tomto území a při dovozu do určitých chráněných zón vymezených na území EU a při přemísťování v těchto zónách, splňovat určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty (příloha VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072; příloha VIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072);

- vysoce rizikových rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech (prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019);

- výjimkách z požadavku na rostlinolékařské osvědčení pro malá množství určitých rostlin, s výjimkou rostlin určených k pěstování, a rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí, které jsou dováženy do EU jako součást osobního zavazadla cestujících a nejsou určeny k profesním nebo obchodním účelům (čl. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122).

Černý Seed s.r.o.